2009/09/23

پیام به مادرندا به مناسبت 23 شهریور، ملک

.مادر گرامیم؛ مادر آن نگاه زود گذر و همواره ماندگار در یاد مردمان سراسر جهان : مادر ندا
کسی‌ که با زبری "خشم"بیگانه باشد با نرمی و لطافت مهر نیز بیگانه است

آنکس که به همگان عشق می‌‌ورزد فقط و فقط خود را عاشق است و بس

مرا مجاز دارید تا همه خشم و نفرتم را نثار پرشمار خودپرستانی سازم که هر کدامشان حامل قطعه یخی بودند تبلور "تلخ آب" نوید‌های دروغین به قدمت قرون قهر و جهل و قساوت که در آن روز سیاه گرمای شیرین و جانبخش نگاه ندا را تاب نیاورد و منجمدش آرزو داشت
تیر کین یخزده سیه دلان کورنگاه ولی مغلوب دل‌ پاک و آفتاب نهان در عمق نگاه ندا شد و آن لحظه و "آن" گریزان را به پایداری بی‌ نهایت هستی پیوست و با آن عجین کرد. از آن "آن" به اینسو و تا هر "آن" و هر سؤ که نشانی‌ از مهر و لطافت عطوفت بتوان یافت فریاد نگاه خموش ندا در یاد و گوش هوش نیوش نسل‌های گریزان از باد نسیان طنین انداز خواهد بود

.۲۳شهریور یکتا زاد روز "ندا" نیست .هر روز از هر ماه و هر ماه از هر سال و هر سال از هر سده زادروز و زادماه و زاد سال "ندا" است

چنین است "رمز و جادوی" یک لحظه گریزان که اما پاکی و نور پنهان در آن به همیشه‌ها پیوندش میزند تا همواره پویندگان راه غلبه بر ظلمات را فانوسی باشد بر ساخته از گوهر و الماس .

زاد روز‌های بی‌ پایان "ندا"بر شما مادر ما همگان و خانواده بزرگ وی؛ ایران رهایی یافته از ظلمت ظالمان کهن اندیش بی‌ اندوه باد

.فرزندتان: ک--- شباهنگ--- ملک
به مناسبت 23 شهریور، زادروز ندا آقا سلطان

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.