2009/09/23

پیام به مادرندا به مناسبت 23 شهریور، پریسا

taghdim be neda va nedaha.....


گل های وحشی جنگل

اینک به جست و جوی خون شهیدان نشسته اند

جنگل

کجاست جای قطره های خون شهیدان ؟

ایا

امسال خواهد شکفت این لاله های خون ؟

ایا پرندگان مهاجر

امسال

با بالهای خونین

آن سوی سرزمین گرفتاران

آواز می دهند ... ؟

ایا کنون

نام شهیدان شرقی ما را

آن سوی مرزها

تکرار می کنند ؟

امسال

جای پایشان

بارانی از ستاره خواهد ریخت ؟

به مناسبت 23 شهریور، زادروز ندا آقا سلطان


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.